+31165 - 201 130 info@migroep.nl

Diensten MI Elektro

MI Elektro is een gespecialiseerde afdeling voor E-installaties.

Disciplines

MI Elektro heeft de volgende disciplines zich eigen gemaakt:

 • Zwakstroom installaties
 • Sterkstroom installaties
 • Beveiligingsinstallaties
 • Brandmeldinstallaties¬†
 • Zonnepaneleninstallaties
 • Stroomopslag
 • Verlichtingsplannen

Werkstructuur

MI Elektro biedt een volledig pakket om een project tot een goed einde te brengen. Dit betekent dat er diverse taken door MI Elektro zelf worden uitgevoerd, maar ook worden uitbesteed aan een gerenommeerd bedrijf. Tijdens de uitbesteding blijft MI Elektro altijd de managende partij. Hieronder wordt de werkstructuur per stap toegelicht.

Advisering

MI Groep heeft de kennis om een onafhankelijk advies te verzorgen toegespitst op de klantwensen, wettelijke voorschriften, energiezuinigheid en gebouwtoepassing.

Het advies kan bestaan uit:

 • Beknopte omschrijving van installaties met te hanteren uitgangspunten
 • Richtlijnen bestek met schetstekeningen
 • Uitgewerkt bestek met uitgewerkte tekeningen
Ontwerp

MI Groep heeft de kennis om installatie ontwerpen te verzorgen waarin energiezuinigheid, gebruiksvriendelijkheid en onderhoudsaspecten intergraal zijn opgenomen. Afhankelijk van het investeringsbudget ontwerpen wij meerdere opties zodat een goed afgewogen keuze gemaakt kan worden.

Schets tekeningen

Bij de door MI Groep gemaakte ontwerpen worden schetstekeningen gemaakt. Deze schetstekeningen zijn als ondersteuning voor de keuze van een bepaald ontwerp en kunnen eventueel dienen als basisinformatie voor andere bouwpartners.

Engineering

Na de keuze voor een bepaald installatie ontwerp zal MI Groep de engineering opstarten. Hiervoor worden de benodigde berekeningen gemaakt, zoals:

 • Vermogensberekening
 • Lichtplan

Er worden peilmaten bepaald van hoofdriolering zodat juiste fundering sparingen opgegeven kunnen worden. Ook worden van grotere installatie componenten aansluitwaarden en gewichten bepaald welke gecommuniceerd worden met overige bouwpartners.

Voorlopige tekeningen

Door MI Groep wordt het gekozen installatie ontwerp gedimensioneerd met de resultaten vanuit de engineering op tekening gezet. Tijdens dit proces wordt rekening gehouden met de bouwkundige situatie en mogelijkheden. Na het gereed komen van deze fase worden de tekeningen verstrekt aan opdrachtgever en overige bouwpartners ter controle en t.b.v. de coördinatie tussen de verschillende bouwpartners.

Definitieve tekeningen

Na de controle door opdrachtgever en het coördinatie overleg tussen de bouwpartners, verwerkt MI Groep alle gegevens op de voorlopige tekeningen. Deze worden nogmaals aan de opdrachtgever verstrekt ter controle. Na deze controle ronde worden eventuele opmerkingen nog verwerkt waarna MI Groep de tekeningen definitief maakt en verstrekt aan alle partijen.

Werktekeningen

MI Groep heeft de filosofie dat definitieve tekeningen niet toereikend zijn voor de soepele uitvoering van een project. Daarom wordt er voor de uitvoering detailtekeningen gemaakt en diverse doorsneden van knelpunten in de installaties.

Uitbesteding - realisatie

Nadat MI Groep de gehele set van werktekeningen heeft afgerond, gaat MI Groep in overleg met verschillende partners voor het uitbesteden van de fysieke werkzaamheden. De onderdelen welke (indien mogelijk) separaat worden uitbesteed, zijn:

 • Kabelgoten
 • Verlichting
 • Zonnepanelen
 • Overige installaties

MI Groep werkt samen met geselecteerde partijen die de visie van MI Groep delen in combinatie met bewezen levering van kwaliteit.

Constructie management

MI Groep vindt het belangrijk dat de overeengekomen kwaliteit ook geleverd wordt. Hiervoor stelt MI Groep een constructiemanager aan die zorg draagt voor kwaliteitsbewaking en communicatie met andere bouwpartners.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!